• موسسه حقوقی

  • جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید....

  • موسسه حقوقی

  • موسسه حقوقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

عضویت در خبرنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات حقوق خانواده

حضانت : حضانت عبارت است از نگهداری و مراقبت از فرزند تا سنی که توانایی حفاظت از خود را داشته باشد .

طبق قانون ، حضانت دختر و پسر تا سن 7 سالگی با مادر و پس از آن با پدر است ، مگر اینکه بین طرفین اختلاف باشد که در این صورت دادگاه تکلیف حضانت را مشخص می کند . یعنی اگر یکی از طرفین ، مدعی عدم صلاحیت طرف دیگر در نگهداری و مراقبت از فرزند باشد ( مانند نداشتن صلاحیت اخلاقی یا رفتاری و یا مالی و ... ) ، می تواند با ارائه مدارک مستدل و مستند ، پس از اثبات ادعای خویش درباره عدم صلاحیت طرف دیگر ، حضانت فرزند را برعهده بگیرد .

از سویی ، طرفین می توانند در مورد حضانت فرزند بایکدیگر توافق کنند و قانونگذار نیز به این توافق احترام می گذارد .

حضانت با ولایت و قیمومیت فرق دارد ، زیرا ولایت ( که مختص پدر و جد پدری است ) و قیمومیت ( که توسط دادگاه تعیین می گردد ) ، جهت اداره امور مالی فرزند تا رسیدن به سن رشد ( یعنی 18 سال تمام ) می باشد . همچنین ولی یا قیم می تواند در مورد امور غیرمالی فرزند تا رسیدن به سن بلوغ نیز تصمیم گیری کند . از طرفی پرداخت نفقه فرزند تا سنی که فرزند بتواند خود امرار معاش کند ، در هر حالتی برعهده پدر می باشد و وی نمی تواند به بهانه اینکه حضانت با مادر است ، از این مسئولیت شانه خالی کند .

احکام حضانت ، قبل از طلاق زوجین نیز جاری بوده و در صورتی که ایشان جدای ازهم زندگی کنند ، همان احکام جاری اجرا می شود .

چنانچه هیچیک از زوجین نخواهند از فرزندان مراقبت کنند و الزام ایشان از طریق دادگاه نیز موثر نیافتد ، دادگاه می تواند حضانت را به شخص معتمدی با هزینه پدر بسپارد و اگر شخص معتمدی هم پیدا نشود ، نگهداری فرزندان به سازمان بهزیستی واگذار می گردد .

ملاقات بافرزند : ملاقات با فرزند ، حق طبیعی پدر و مادر است ، لذا شخصی که حضانت را برعهده ندارد، حق دارد با فرزند مشترک ملاقات داشته باشد که معمولاً هفته ای یک مرتبه انجام می پذیرد . البته اگر طرفین در این خصوص اختلاف داشته باشند ، دادگاه زمان و مکان ملاقات را معین می نماید و در صورتیکه طرف مقابل مانع از ملاقات فرزند شود ، دادگاه ممکن است حضانت را به طرف دیگر واگذار نماید . از سویی اگر شخصی مدعی باشد که ملاقات بافرزند ، برای فرزند مضر است ( مثل اینکه طرف ملاقات کننده اعتیاد به مواد مخدر یا الکل داشته باشد ) می تواند با اثبات این موارد در دادگاه ، از ملاقات جلوگیری نماید و یا آن را تحت شرایط خاصی و صرفاً در حضور معتمدین و در مکانی خاص و برای مدتی محدود مقرر دارد .

نفقه : عبارت است از تهیه خانه ، البسه ، اثاث ، امکانات زندگی و سایر ملزومات یک زندگی متعارف ، البته متناسب با شأن زوجه . عدم پرداخت نفقه زوجه ( علی رغم تمکن مالی زوج ) ، جرم بوده و مجازات زندان در جه 6 ( 6 ماه و یک روز تا 2 سال ) برای زوج به همراه دارد .

زنی که از شوهر خود – بدون داشتن دلیل منطقی - تمکین ( اعم از تمکین عام و تمکین خاص که همان رابطه زناشویی است ) نکند ، از دریافت نفقه محروم می گردد و اصطلاحاً ناشزه گفته می شود .

هدایای ازدواج : تمامی هدایایی که پس از شروع دوران نامزدی بین طرفین رد و بدل می شود ، تا زمانی که عین آنها موجودباشد ، قابل استرداد است . مانند طلا و جواهرات خریداری شده .

اجرت المثل : از آنجا که انجام کارهای منزل از جمله آشپزی و نگهداری فرزند از وظایف زوجه نمی باشد، لذا وی می تواند برای انجام کارها از شوهر درخواست اجرت نماید که چون در این حالت ، اجرت از قبل تعیین نشده است ، اجرت المثل خوانده می شود که توسط دادگاه تعیین می گردد .

مهریه :  زوجه به محض انعقاد عقد دائمی ، مالک مهریه می گردد و می تواند تا زمان پرداخت مهریه ، از ایفای وظایف زناشویی امتناع نماید . چنانچه مهریه به صورت سکه طلا باشد ، زوجه می تواند از دادگاه درخواست نماید زوج تا پرداخت 110 عدد از  این سکه ها بازداشت شود و نسبت به مازاد بر110 سکه ، هرچند زوجه حق مطالبه دارد ، ولیکن زوج بازداشت نخواهد شد ، ولی به هرحال زوجه می تواند از اموالی که جزو موارد استثناء شده نباشد ، توقیف و مهریه خویش را وصول نماید . در تمامی این موارد ، زوج می تواند با اثبات اعسار و عدم تمکن مالی خویش ، تقاضای تقسیط مهریه را نموده و از بازداشت نیز رهایی یابد . اگر مهریه به صورت وجه رایج باشد ، زوجه می تواند آن را به نرخ روزمطالبه نماید . جهت اطلاع از نرخ روز مهریه ، می توانید با شماره تلفن 129 قوه قضائیه به صورت شبانه روزی تماس گرفته و از مبلغ مهریه خویش به نرخ روز مطلع گردید .

طلاق :

1-  درخواست طلاق توسط مرد : مرد هر زمانی می تواند زن خود را طلاق دهد ، البته در این صورت می بایستی تمامی حقوق زوجه از جمله مهریه ، اجرت المثل و نفقه معوقه را پرداخت نماید . البته اگر طلاق قبل از عمل نزدیکی باشد ، زن مستحق دریافت نیمی از مهریه خواهد بود و چنانچه طرفین ، تا حین طلاق با هم زندگی مشترک نداشته باشند ، زن حق مطالبه اجرت المثل را ندارد .  

2-  درخواست طلاق از طرف زن : زن در صورتی می تواند درخواست طلاق نماید که عسر و حرج خود را اثبات کند . یعنی ثابت کند که زندگی با زوج به دلایلی از قبیل اعتیاد به مواد مخدر یا الکل و یا ترک زندگی خانوادگی و عدم پرداخت نفقه ، برای زوجه غیرقابل تحمل می باشد که در این حالت هم می تواند طلاق بگیرد و هم مهریه خود را نیز مطالبه کند . همچنین زوجه می تواند با جلب موافقت زوج که معمولاً با بخشش تمام یا بخشی از مهریه صورت می گیرد ، از شوهر طلاق بگیرد . 

سهم الارث زوجین : اگر شوهر فوت شود و فرزندی داشته باشد ، سهم الارث زن یک هشتم و در غیر این صورت یک چهارم اموال زوج خواهد بود ، بدین ترتیب که زوجه از عین اموال منقول و از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد . در صورت تعدد زوجات ، این یک هشتم بین ایشان به صورت مساوی تقسیم می گردد . البته زنی که به عقد موقت ، همسر شخصی شود ، نفقه و سهم الارث به او تعلق نمی گیرد .

در صورت فوت زن ، اگر زوجه متوفی دارای فرزند باشد ، سهم الارث زوج یک چهارم و در غیر این صورت نصف اموال زوج خواهد بود . لازم به ذکر است اگر متوفی زوج بوده و مهریه زن پرداخت نشده باشد ، زوجه می تواند مهریه خویش را از اموال زوج بردارد ( مانند سایر دیون متوفی ) و اگر متوفی ، زوجه باشد ، مهریه او به عنوان سهم الارث به سایر وراث می رسد ، البته زوج نیز به نسبت سهم خویش از مهریه پرداخت نشده ارث برده و به همان میزان از پرداخت مهریه معاف می گردد .

اگر زوجه فوت شود و وارث دیگری نداشته باشد ، تمام اموال وی به زوج می رسد و اگر زوج فوت شود و وارث دیگری به جز زوجه نباشد ، زوجه فقط سهم الارث خود را برده و بقیه اموال به حاکم شرع می رسد .

جهت کسب اطلاعات و راهنمائیهای بیشتر ، به سایت موسسه حقوقی حامی بینا به نشانی www.hamylaw.com      مراجعه فرمائید . همچنین ما را از نظرات و پیشنهادات خود بهره مند نمائید .

Email : آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

تلفن : 88559245 -021 ؛ 88559153-021

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

مشاهده با بار کد خوان

اعضای حاضر

ما 17 مهمان آنلاین داریم