• موسسه حقوقی

  • جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید....

  • موسسه حقوقی

  • موسسه حقوقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

عضویت در خبرنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آشنایی با قواعد و مقررات تغییر کاربری

سوال 1- تغییر کاربری چیست ؟

هر گونه اقدامی که مانع از بهره برداری و استمرار کشاورزی در اراضی زراعی و باغها می گردد از جمله ایجاد بنا و برداشت یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می شود .

سوال 2- آیا تغییر کاربری جرم است ؟

هر گونه اقدامی که تغییر کاربری محسوب می شود هر گاه به طور غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه صورت پذیرد جرم محسوب می شود و مرتکب تحت تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت

سوال 3- در چه مواردی تغییر کاربری ممنوع است ؟

تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها و در موارد ضروری با هر قصد و انگیزه ای صورت گیرد ممنوع است

در صورتی که :

عملیات اجرایی منتهی به تغییر کاربری پس از تاریخ 15/4/1374 صورت پذیرفته باشد

باغ یا مزرعه خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها واقع شده باشد

جزء مواردی که از شمول قانون حفظ کاربری استثناء شده اند نباشد

سوال 4 – موارد ضروری تغییر کاربری کدامند ؟

در برخی موارد تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها ضروری است . تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی ، مدیر امور اراضی ، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی ، مدیر کل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می باشد .

این کمیسیون در تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها موظف است موارد زیر را رعایت کند :

اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرایی ذی ربط متناسب با کاربری جدید توسط متقاضی

ضوابط طرحهای کالبدی ، منطقه ای و ناحیه ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

مطالبه مصوبه ستاد فرماندهی نیروهای مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهای مسلح

ضوابط حفظ محیط زیست ، تداوم تولید و سرمایه گذاری

5- استانداردهای اصول و ضوابط فنی مربوط مطابق مجوزهای صادره از سوی دستگاه ذی ربط

* افرادی که درخواست تغییر کاربری اراضی زراعی و باغهای خود را دارند می توانند با در اختیار داشتن مدارک لازم به کمیسیون مذکور در استان محل وقوع ملک مراجعه کنند .

کمیسیون مذکور موظف است ظرف حداکثر 2 ماه نظر خود را اعلام کند

* تصمیم کمیسیون دائر بر رد درخواست تغییر کاربری قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد

سوال 5- مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها چه کسی است ؟

تشخیص اینکه کدام زمین ، زمین زراعی یا باغ محسوب می شود با وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری با یک نظر سازمان مذکور را در این زمینه استعلام کنند .

ادارات و سازمانهای دیگر موظف هستند نظر سازمان را در این مورد بپذیرند . اما نظر سازمان برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناسی است که هر گاه دادگاه آن را مطابق با اوضاع و احوال ندانند می تواند به آن ترتیب اثر ندهد . و موضوع را به هیات کارشناسی رسمی دادگستری ارجاع دهد .

سوال 6- چه مواردی از شمول قانون استثناء می باشد ؟

موارد زیر از شمول قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مستثناء شده اند :

احداث هر گونه گلخانه ، دامداری مرغداری ، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها که جهت بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی ایجاد و با رعایت ضوابط زیست محیطی و با موافقت سازمان جهاد کشاورزی در روستاها احداث شوند . تمامی زمینهایی که در محدوده قانونی روستاهایی که طرح هادی دارند ، واقع هستند . نکته قابل توجه این نیست که آن دسته از اراضی که در آنها گلخانه ، دامداری و موارد فوق الذکر احداث شود در حکم اراضی زراعی و باغ محسوب میشوند ، لذا هر گاه ملکی که در آن دامداری احداث شده است به کار دیگری غیر از این موارد اختصاص یابد تغییر کاربری محرمانه محقق شده است و مرتکب تحت تعقیب قرار خواهد گرفت .

سوال 7 – میزان عوارض تغییر کاربری چقدر است ؟

در مواردی که به اراضی زراعی و باغها طبق مقررات ، مجوز تغییر کاربری داده می شود ،

مالک موظف است معادل هشتاد درصد قیمت روز زمین را با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری به عنوان عوارض ، به حساب خزانه داری کل واریز کند .

سوال 8- مواردی که نباید عوارض پرداخت شود کدامند ؟

احداث ساختمان مسکونی تا 500 متر برای یک بار ، دامداری ، مرغداری ، پرورش آبزیان ، تولیدات گلخانه ای و واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی و اراضی مورد نیاز طرح های تملک و دارائی های سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسلامی ( ملی - استانی ) و طرح های خدمات عمومی مورد نیاز مردم.

سوال 9- مجازات مرتکب تغییر کاربری چیست ؟

مرتکب علاوه بر قلع و قمع بنای احداثی به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است ، محکوم می شود

سوال 10- مجازات مرتکب تکرار جرم تغییر کاربری چیست ؟

در صورتی که شخص به اتهام تغییر کاربری به تحمل مجازات مقرر محکوم شد ، هر گاه پس از اجرای مجازات ، مجدداً مرتکب تغییر کاربری شود به سه برابر بهای ملکی که در آن مرتکب تغییر کاربری شده است و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد .

سوال 11- تکالیف ادارات و ساز مانها در ارتباط با قانون حفظ کاربری چیست ؟

ادارات و سازمانهای مختلف در ارتباط با موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی و با عنایت دارای 2 تکلیف اصلی هستند :

ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیأت ها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها از سازمانهای جهاد کشاورزی استعلام نمایند و نظر سازمان مذکور را اعلام نمایند

صدور هر گونه مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیر بنایی مانند آب ، برق ، گاز و تلفن از سوی دستگاههای ذی ربط در اراضی زراعی و باغها توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی ، مسکن و شهرسازی و استانداری ها ، شهرداری ها و سایر مراجع ذی ربط صرفاً پس لز تایید کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مجاز خواهد بود .

سوال12- آیا امکان واگذاری اراضی جهت طرحهای زراعی و باغ در اراضی منابع ملی وجود دارد ؟

اگر چه هنوز قوانین مربوط به واگذاری اراضی در استان فارس ساری و جاری است لیکن به دلیل خشکسالیهای چند ساله اخیر که تأمین آب و حفر چاه میسر نمی باشد عملاً امکان واگذاری اراضی جهت طرحهای زراعت و باغ میسر نمی باشد

سوال13- آیا واگذاریهای که جهت طرحهای مختلف امور دام و صنعتی ، گردشگری در حال حاضر انجام می شود . امکان صدور سند قطعی برای آنها میسر هست یا خیر ؟

کلیه کسانی که از تاریخ 26/5/89 به بعددرخواست واگذاری اراضی نموده و زمین به آنها واگذار شده امکان صدور سند جهت عرصه طرحها برای آنها میسر نبوده و صرفاً با صدور سند جهت اعیانیها موافقت می گردد .

منبع : پورتال سازمان جهادکشاورزی استان فارس به نشانی : www.fars.agri-jahad.ir 


 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

مشاهده با بار کد خوان

اعضای حاضر

ما 15 مهمان آنلاین داریم