• موسسه حقوقی

  • جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید....

  • موسسه حقوقی

  • موسسه حقوقی

 

به نام ایزد یکتا

قراردادهای پیمانکاری ساختمانی

کار ساختمانی شامل احداث انواع سازه های غیرمتحرک ( غیرمنقول ) از قبیل پل ها ، تونل ها ، سدها ، کانالها ، نیروگاه ها و کارخانه ها می باشد .

به طور کلی پنج روش برای انعقاد قراردادهای پیمانکاری ساختمانی وجود دارد که عبارتند از :

1- روش پیمانکاری عمومی : در این روش ، انتخاب پیمانکار از طریق مناقصه صورت گرفته و در یک فرآیند رقابتی ، معمولاً قرارداد با پیمانکاری منعقد می گردد که کمترین قیمت راپیشنهاد کرده باشد . در این نوع قرارداد ، تمامی موضوع پیمان به یک پیمانکار واگذار می شود .

2- روش قراردادهای جداگانه : در این شیوه ، کارفرما اقدام به انعقاد قرارداد با پیمانکاران مختلف که در زمینه های ویژه ای تخصص دارند می نماید و مدیریت پروژه را خود برعهده میگیرد .

3- روش امانی : در این روش کارفرما ، کارگرانی را استخدام و با تهیه مصالح وماشین آلات لازم ، پروژه را به انجام می رساند، بدون اینکه کار را به پیمانکاران واگذار نماید .

4- روش طرح وساخت : در این شیوه کارفرما طراحی وساخت پروژه را به پیمانکار واگذار می نماید .تفاوت این روش با پیمانکاری عمومی در این است که برخلاف پیمانکاری عمومی ، در این شیوه طراحی نیز برعهده پیمانکار قرار دارد .

5- روش مدیریت حرفه ای ساخت : در این روش ، کارفرما مدیریت طراحی را به شخصی واگذار می نماید . وظیفه مدیر طراحی ، نظارت بر فرآیند طراحی ، ساخت و هزینه های پروژه می باشد تا حتی الامکان هزینه های پروژه کاهش یابد .

مؤسسه حقوقی حامی بینا با کوله باری از تجربه در زمینه انعقاد و اجرای قراردادهای پیمانکاری ، آماده همکاری با شرکتها جهت راهنمایی در خصوص نحوه انعقاد و همچنین اجرای قراردادهای پیمانکاری و جمع آوری ادلّه وتأمین دلیل در مواقع مقتضی، جهت حفظ حقوق کارفرما و یا پیمانکار می باشد .


اعضای حاضر

ما 20 مهمان آنلاین داریم