نمونه قراردادهاجستجو


1
دانلود قرارداد مدیریت طرح
2
موضوع موافقتنامه و شرايط عمومي همسان قراردادهاي خدمات مديريت طرح
3
شرایط عمومی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی
4
شرایط عمومی قرارداد مهندسی تأمین کالا و تجهیزات ساخت و نصب (E.P ) برای پروژه های صنعتی
5
شرایط عمومی قرارداد همسان ساختمان و نصب (C)
6
موافقتنامه ، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان
7
قرارداد توزيع و فروش انحصاري
8
قرارداد واگذاری نمایندگی مجاز فروش
9
موافقتنامه مشارکت دراحداث شهربازی
10
نمونه قرارداد مشارکت درساخت بنا
11
قرارداد مشاركت مدني خصوصي
12
قرارداد مشارکت در تولید قیر امولسیون
13
انواع شروط حل و فصل اختلافات در قراردادها
14
اصول و ضوابط قراردادهای پيمانکاري ساختماني
15
اصول و ضوابط قانونی ساختمان سازی
16
شرايط و مقررات عمومي قراردادها
17
قرارداد مشاركت مدني در طراحی خط قطار شهری