کارشناس امور قراردادهاآقای مهندس حمیدرضا اعتضادی
       تخصص ، سوابق و تجربیات


    کارشناس ارشد قراردادهای داخلی و بین المللی ؛

·        مهندسی از دانشگاه لورنس آمریکا در سال  ۱۳۶۲ ؛

·        مشاور قراردادهای داخلی و بین المللی از سال ۱۳۸۰ ؛

·        سابقه ارائه مشاوره در خصوص قراردادی داخلی و بین المللی در شرکت هایی همچون زیمنس ، مهندسین مشاورموننکو و شرکت صیناکو ؛

·        سابقه تدریس قراردادهای داخلی و بین المللی ، فیدیک ، 

     قراردادهای سرمایه گذاری، نگارش انواع قرارداد ؛

·        ارائه دهنده راهکارهای مفید قراردادی متناسب با شرایط خاص هر قرارداد .
موضوعات مرتبط
نظرات
موردی یافت نشد.