کارشناس ارشد فنی و مهندسیآقای دکتر هادی تلخابی  

سوابق تحصیلی، گواهینامه ها و مهارت ها


کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت - دانشگاه تهران

دکتری مدیریت پروژه و ساخت - دانشگاه تربیت مدرس

کسب رتبه 1 در آزمون سراسری سال 1389 مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت پروژه و ساخت

دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی (پایه دو) در زمینه نظارت و طراحی و اجرا

مسلط به نرم افزارهای AutoCAD ، Primavera، MS Project،  

مسلط به انواع قراردادها در پروژه های سه عاملی و طرح و ساخت و ....

بررسی و تنظیم لایحه تاخیرات و ادعا

برنامه ریزی و کنترل پروژه

مسلط به استاندارد PMBOK

متره و برآورد، تهیه صورت وضعیت و تعدیل

تسلط بر زبان انگلیسی


سوابق اجرایی 


کارشناس ارشد فنی و اجرایی و کنترل پروژه در پروژه های عمرانی (1388-1391)

 امور پیمان ها (1392- تا کنون)

مشاور در زمینه قراردادها، ادعاها و تاخیرات (1392-تا کنون)

تهیه و تنظیم لایحه ادعاها و تاخیرات در پروژه های مختلف (1392-تا کنون)

تهیه  و بررسی قراردادهای مختلف (1392-تا کنون)

تهیه و تنظیم برنامه زمانبندی در پروژه‌های مختلف(1392-تاکنون)


سوابق علمی


 مدرس دوره هاي آزاد در زمينه های مختلف از جمله:

مدیرت ادعا

تاخیرات در پروژه

قرارداد نشریه 4311 (شرایط عمومی پیمان)

قرارداد سرجمع

قرارداد طرح و ساخت صنعتی و غیر صنعتی

سیستم های انجام پروژه

مبانی حقوقی پیمان

 

  

ارایه مقالات علمی پژوهشی و کنفرانس های ملی و بین المللی در موضوعات :


مقالات علمی پژوهشی:

مدل­سازی اثر تحریم­های خارجی بر ایجاد ادعاهای پیمانکاری پروژه­های طرح و ساخت کشور

تدوین الگوریتم ادعاهای حقوقی- قراردادی و ارزیابی فراوانی و شدت تاثیر آنها در پروژه های طرح و ساخت

بررسی علل ایجاد ادعا های پیمانکاری در قراردادهای طرح و ساخت پروژه­های زیرزمینی ایران

تدوین و تحلیل مدل بسته ادعاها در پروژه های طرح و ساخت ایران

شناسایی مسیرهای ادعای منتهی به افزایش هزینه در پروژه‌های DBF ایران با استفاده از رویکرد الگو‌سازی پویایی سیستم (مطالعه موردی: پروژه‌های مترو کلان‌شهر تهران)

شناسایی منشا اصلی ادعاها در پروژههای شهری (مطالعه موردی: پروژههای DBF مترو کلانشهر تهران

 

مقالات در کنفرانس های ملی و بین المللی:

شناسایی و بررسی نقاط مبهم دعاوی­ساز موجود در مفاد قرادادهای عمرانی طرح و ساخت کشور

مقایسه تطبیقی منشأ و علل ادعاهای قراردادی موجود در قرادادهای عمرانی طرح و ساخت (دو عاملی) و ساخت (سه عاملی ) ایران

بررسی عبارات و لغات مبهم و چالش ساز شرایط عمومی قرادادهای طرح و ساخت عمرانی کشور (نشریه 84 EPC Package)

بررسی و تحلیل خواسته­های ادعایی مطرح­شده پیمانکاران در پروژه­های طرح و ساخت شهری- مطالعه موردی: پروژه­های طرح و ساخت کلانشهر قم

بررسی تعلق تاخیرات مالی کارفرمایان در قراردادهای طرح و ساخت با استفاده از مدل علّی‌‌معلولی

ارائه چارچوب تعیین رابطه استراتژی پروژه با استراتژی سازمان در سازمان های پروژه محور

شناسایی ریسک‌های صدور خدمات فنی مهندسی پیمانکاران ایرانی در کشور عراق و ارایه راهکار

مدل‌سازی علل ادعاهای مشارکت پیمانکار و تامین کننده مالی در قراردادهای DBF با رویکرد پویایی سیستم

شناسایی ادعاهای تامین‌کننده مالی در پروژه‌های DBF با رویکرد پویایی سیستم

داوری مقالات اولین کنفرانس مشارکت عمومی خصوصی 

 


موضوعات مرتبط
نظرات
موردی یافت نشد.