شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش هشتمبه نام ایزد دانا

شیوه طرح دعاوی پیمانکاری بخش هشتم

نویسنده : رسول اوجاقلو وکیل پایه یک دادگستری

و مشاور حقوقی در زمینه دعاوی پیمانکاری

در بخش هشتم مباحث حقوق پیمانکاری ، به بررسی ماده 17 شرایط عمومی پیمان که در خصوص کارکنان پیمانکار ، مقرراتی را وضع نموده است ، می پردازیم .

در بند الف ماده 17 شرایط عمومی پیمان آمده است :

" پيمانكار متعهد است كه عمليات موضوع پيمان را به وسيله افرادي كه در كار خود تخصص و تجربه كافي دارند ، انجام دهد . كساني كه در اجراي اين پيمان ، خدماتي براي پيمانكار انجام دهند ، كاركنان پيمانكار شناخته مي شوند . اگر در اسناد و مدارك پيمان ، استفاده از متخصصان خارجي پيش بيني شده باشد ، پيمانكار متعهد است قبلاً وضعيت استخدام مانند ميزان حقوق ، مزايا ، مدت استخدام و محل اقامت و مشخصات آنها را به وسيله مهندس مشاور به اطلاع كارفرما برساند و با رعايت مقررات ذيربط  و تامين هزينه هاي مربوط ، براي استخدام آنها اقدام كند . كارفرما تسهيلات لازم را براي استخدام متخصصان ياد شده  فراهم مي نمايد . تشخيص لزوم و حدود تسهيلات مزبور با كارفرماست و اين مساعدت از مسئوليت پيمانكار نمي كاهد . "

بخش اول این مقرره اعلام می دارد پیمانکار ملزم به بکارگیری افراد متخصص و باتجربه در عملیات اجرایی موضوع پیمان می باشد . این تعهد جزو تعهدات به نتیجه بوده و عدم اجرای آن ، ممکن است موجب بروز تأخیر در اجرای پروژه شده و وفق بندهای 3 ( تأخیر در تجهیز کارگاه بیش از نصف مدت زمان پیش بینی شده در قرارداد ) ، 4 ( تأخیر در شروع عملیات اجرایی بیش از یک دهم مدت اولیه پیمان یا دو ماه هرکدام که کمتر باشد ) ، 5 ( تأخیر بیش از نصف مدت زمان تعیین شده برای اتمام کارها ، در برنامه زمانی تفصیلی) ، 6 ( تأخیر در اتمام پروژه بیش از یک چهارم مدت پیمان ) ، 7 ( عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری و ابلاغ شروع کار از سوی کارفرما ) ، 8 ( بدون سرپرست گذاشتن کارگاه و یا تعطیلی کارگاه بدون اجازه کارفرما ) و 9 ( عدم اصلاح کارهای معیوب طبق دستور مشاور ) ماده 46 شرایط عمومی پیمان ، منجر به فسخ پیمان و خلع ید پیمانکار و ضبط تضامین حسن انجام کار و انجام تعهدات پیمانکار و بروز مشکلات عدیده برای پیمانکار گردد . لذا بحث تأمین درست نیروی انسانی متخصص و متبحر ، یکی از عوامل موفقیت پروژه های پیمانکاری می باشد . ذکر این نکته ضروری است که هرگونه قصور و کوتاهی کارکنان پیمانکار و در نتیجه ایراد خسارت به پروژه و یا اشتخاص ثالث ، موجب مسئولیت پیمانکار در قبال کارفرما و اشخاص ثالث خواهد بود .

در این خصوص بند الف ماده 21 شرایط عمومی پیمان ، اعلام می دارد : " پيمانكار از روز تحويل كارگاه تا روز تحويل موقت عمليات موضوع پيمان ، مسئول حفظ و نگهداري كار هاي انجام شده ، مصالح ، ماشين آلات و ابزار ، زمينه ها راه ها ، تاسيسات و بناهایی مي باشد كه زير نظر و مراقبت او قرار دارد ... " ، همچنین بند ب ماده 21 شرایط عمومی پیمان مقرر می دارد : " پيمانكار در چارچوب مقررات و دستورالعمل هاي حفاظت فني و بهداشت كار ، مسئول خسارت هاي وارد شده به شخص ثالث در محوطه كارگاه است و در هر حال ، كارفرما در اين مورد هيچ نوع مسئوليتي بر عهده ندارد . " از طرفی ماده 12 قانون مسئولیت مدنی نیز مقرر می دارد : " کارفرمایانى که مشمول قانون کار هستند ، مسئول جبران خساراتى مى باشند که از طرف کارکنان ادارى و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارده شده است ، .... کارفرما مى تواند به واردکننده خسارت در صورتى که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید . " لذا در موارد بروز خسارت ناشی از عملکرد کارکنان پیمانکار ، وی مسئول جبران خسارت وارده به اشخاص ثالث و نیز زیان وارده به پروژه است و پس از جبران خسارت ، می تواند خسارت پرداختی خویش را از شخص مسئول مطالبه و وصول نماید .

در مورد حدود مسئولیت کارفرما و مالک پروژه و پیمانکار در قبال اشخاص ثالث زیان دیده ، رویه عملی دادگاهها به این منوال است که موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری و یا کارشناسان اداره کار ارجاع می دهند تا با بررسی حادثه موجب خسارت ، درجه تقصیر و مسئولیت هر یک از اشخاص را در ورود خسارت بررسی و اعلام نمایند و معمولاً کارشناسان  ، در صورت عدم نظارت صحیح کارفرما بر عملکرد پیمانکار ، درصدی از تقصیر را متوجه کارفرما دانسته و دادگاهها هم به جبران خسارت علیه کارفرما حکم صادر می نمایند . در برخی از موارد هم دادگاهها با استناد به بند ب ماده 21 شرایط عمومی پیمان ، کارفرما را از مسئولیت مبرا دانسته و تمامی مسئولیت را متوجه پیمانکار می دانند . به هر حال در این خصوص نمی توان قاعده و ملاک قطعی ارائه نمود و آراء صادره از دادگاهها متفاوت است و در هر مورد ، می بایستی با بررسی جمیع جهات موثر در ورود خسارت ، میزان مسئولیت هر یک از اشخاص دخیل در ورود خسارت را تعیین نمود . نکته ای که در این مورد مهم است ، اینکه پیمانکار می بایستی مسئولیت خویش در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث را بیمه نماید . کارفرما هم باید در اسناد پیمان ، پیش بینی لازم برای بیمه مسئولیت خود در قبال اشخاص ثالث را نموده و پیمانکار را ملزم نماید که به هزینه کارفرما ، مسئولیت کارفرما را در قبال این گونه حوادث بیمه  کند .

در ادامه این مقرره ، بیان شده که تمامی اشخاص دخیل در اجرای پروژه ، جزو کارکنان پیمانکار محسوب می گردند و پیمانکار نمی تواند به بهانه هایی همچون عدم وجود قرارداد مکتوب ، از زیر بار مسئولیت اقدامات ایشان ، شانه خالی کند . در برخی موارد مشاهده شده که کارفرما برای پیشرفت سریعتر پروژه ، اقدام به استخدام پیمانکار دیگری نموده که بخشی از موضوع قرارداد پیمانکار اصلی را انجام دهد ، این امر بدون رعایت شرایط قراردادی صحیح نبوده و علاوه بر ایجاد مسئولیت برای کارفرما ، کارکنان شاغل در این خصوص را نمی توان کارکنان پیمانکار تلقی نموده و مسئولیت اقدامات ایشان را متوجه پیمانکار دانست . همچنین در برخی از موارد همچون بند ح ماده 21 شرایط عمومی پیمان ، کارفرما مجبور به انجام تعهداتی می گردد که برعهده پیمانکار بوده و در انجام آنها کوتاهی نموده است . در این وضعیت هم مسئولیت کارکنان شاغل در این بخش ، متوجه پیمانکار نخواهد بود .     

 

جهت تعیین وقت مشاوره با آقای رسول اوجاقلو ( وکیل متخصص در دعاوی پیمانکاری ) با شماره های 88891904-021 و 88891738-021  تماس بگیرید .

سایت تخصصی حقوق پیمانکاری

www.hamylaw.com


موضوعات مرتبط
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش اول
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش دوم
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش سوم
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش چهارم
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش پنجم
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش ششم
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری - بخش هفتم
مقایسه قراردادهای EPC و EPCM
قراردادهای تیپ فیدیک
مرجع صالح در دعاوی پیمانکاری
علل اصلی بروز تأخیر در پروژه های عمرانی
شیوه طرح دعاوی پیمانکاری – بخش نهم
قید عبارت داور مرضی الطرفین در شرط داوری
شرح و تفسیر داوری در ماده 53 پیش نویس شریط عمومی پیمان
آشنایی با حقوق نفت و گاز
اطلاعاتی در مورد تنظیم قراردادها
انواع ضمانت نامه‏ ها
شرحی بر فسخ یک جانبه پیمان در شرایط عمومی قراردادهای ساخت فیدیک
مدل های قراردادی فیدیک در یک نگاه
قراردادهاي تيپ فيديك
شرحی بر انواع بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه
تبانی و نقض مقررات رقابت در پیمانکاری
وبینار رایگان آشنایی با داوری شورای عالی فنی در قراردادهای پیمانکاری
نظرات
موردی یافت نشد.