وبینار آشنایی با داوری شورای عالی فنیاین وبینار در تاریخ دهم تیرماه 1399 با حضور آقای رسول اوجاقلو(وکیل دادگستری و مشاور در حقوق پیمان) و آقای مهندس رضااسماعیلی فرد(کارشناس شورای عالی فنی و عضو کمیته مشورتی شورای فنی شهرداری تهران) برگزار شد. در این وبینار موضوعاتی از قبیل داوری در قراردادهای پیمانکاری، شورای عالی فنی، تعیین اعضای شورا،ضوابط داوری در شورا، اجبار یا اختیار در مراجعه به داوری شورای عالی فنی، مراحل داوری، تصمیم گیری و صدور رأی داوری، اصلاح رأی شورا و اعتراض به رأی شورای عالی فنی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دوستانی که علاقمند به تهیه فیلم این وبینار و استفاده از مطالب ارزشمند و کاربردی آن می باشند، به لینک زیر مراجعه کرده و فیلم دوره را به صورت آنلاین تهیه نمایند. 

لینک تهیه فیلم دوره

موضوعات مرتبط
نظرات
موردی یافت نشد.