وبینار شیوه حل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری


در این دوره کاربردی، مکانیسم حل اختلافات در شرایط عمومی پیمان که در ماده 53 این مقرره منعکس شده است، با نگاهی بر نقاط قوت و ضعف این شیوه مهم حل اختلافات، مورد بررسی و کنکاش قرار می گیرد. در ماده 53 شرایط عمومی پیمان، نگاهی سلسله مراتبی به حل اختلاف وجود داشته است و پیش از رجوع به داوری، شیوه کارشناسی توصیه شده است که در دنیای امروز، می تواند شیوه مهمی برای حل اختلافات تلقی گردد و در بسیاری از موارد، اختلافات را با حداقل هزینه و تنش حل و فصل نماید. آشنایی با تشریفات رجوع به کارشناسی و انجام آن،  می تواند راهگشای حل بیشتر اختلافات باشد. در این دوره ابتدا مبحث مهم کارشناسی مورد بررسی قرار می گیرد. پس از کارشناسی، موضوع داوری در شورای عالی فنی، یکی از موضوعات مهم و پرچالش می باشد. این که نحوه مراجعه و درخواست داوری از این مرجع مهم چگونه باید باشد؟ شورای عالی فنی به چه اختلافاتی رسدگی می کند؟ نحوه رسیدگی شورای عالی فنی چگونه است؟ تفاوت شورای عالی فنی با شورای فنی استان چه می باشد؟مدت زمین رسیدگی در شورا به چه ترتیب است؟ و رأی صادره چه ضانت اجرایی خواهد داشت؟ و اینکه شیوه اعتراض به این رأی چگونه است؟ این ها اهم موضوعاتی است که در این دوره مورد بررسی ما قرار خواهد گرفت و یک نمونه رأی شورای عالی فنی نیز مورد مداقه و بررسی قرار می گیرد.

این دوره در 20 بهمن 1399 به صورت مجازی برگزار می گردد. برای ثبت نام و یا خرید فیلم وبینار به لینک زیر مراجعه کنید.

لینک ثبت نام و یا خرید فیلم وبینار

برای اطلاعات بیشتر با شماره های 88891904 و 88891738 تماس بگیرید.موضوعات مرتبط
نظرات
موردی یافت نشد.