دیون کارگری و تعهد کارفرمابه نام ایزد دانا

دیون کارگری و تعهد کارفرما

نویسنده : رسول اوجاقلو

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور در حقوق پیمانکاری

اخیراً با موردی مواجه شدم که تصمیم گرفتم با شما دوستان در میان بگذارم تا از رهگذر این تجربه ، درسی آموخته باشیم .

بنده وکیل پیمانکار اصلی پروژه ای هستم و موکل متوجه شد شماره حساب شرکت ، طبق دستور واحد اجرای احکام یکی از دادگاههای شهرستان ، توقیف شده است . با مراجعه به شعبه مربوطه ، مشخص شد این توقیف حساب ، به دلیل بدهی پیمانکار جزء شرکت موکل ، به کارگرانش بابت حقوق و دستمزد است .

مطابق ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی و تبصره 1 ماده 13 قانون کار ، کارفرما صرفاً در صورت وجود مطالبات پیمانکار در نزد خویش ، متعهد است این مطالبات را طبق دستور واحد اجرای احکام دادگستری ، به حساب دادگاه واریز نماید ؛ حال آنکه در مورد فوق الذکر ، اجرای احکام دادگاه رأساً حساب شرکت موکل را توقیف نموده بود ، با این استدلال که دیون کارگری ، جزو دیون ممتازه است و در صورت عدم پرداخت کارفرمای کارگر ، از کارفرمای بالادستی اخذ می گردد که جای بسی تأمل دارد . چرا که جهت تحقق مسئولیت کارفرما ، شرایطی وجود دارد که می بایستی محقق گردد که در آینده در مقاله ای مفصلاً به آن خواهیم پرداخت . در این راستا وفق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی اعتراض شد و دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی صادر نمود که پرونده امر تحت رسیدگی قرار دارد .

به همین دلیل به کارفرمایان توصیه ی اکید می گردد که مراقب پرداخت دیون کارگری توسط پیمانکاران خویش باشند ، چرا که در برخی مواقع ، پیمانکاران علی رغم دریافت صورت وضعیت های موقت ماهیانه ، از پرداخت دیون کارگری امتناع می ورزند و بدین ترتیب موجب نارضایتی کارگران فعال در کارگاه شده و احیاناً باعث اعتراضات کارگری و تعطیلی کارگاه و تأخیر پروژه گردیده و در نهایت نیز امکان دارد در قبال دیون کارگری مسئول قلمداد شوند .

لذا کارفرمایان می توانند از اهرم قانونی بند " و " ماده  17 شرایط عمومی پیمان استفاده نمایند تا خللی در کار پروژه پیش نیامده و از مسئولیت قانونی در قبال دیون کارگری پیمانکار جزء نیز رها گردند . لازم به ذکر است هر چند در مقرره فوق الاشاره ، به کارفرما اختیار چنین اقدامی داده شده است و الزامی برای این امر وجود ندارد ، ولی ازباب رعایت اصل عدالت و انصاف در قبال کارگران زحمتکش و همچنین پیشگیری از تبعات زیان بار عدم پرداخت دیون کارگری ، توصیه اکید به اجرای این مقرره می گردد .


برای هماهنگی جهت مشاوره در مورد مسائل حقوقی و فنی دعاوی پیمانکاری ، با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید 

021-88891904      -       02188891738

 


موضوعات مرتبط
نظرات
موردی یافت نشد.